Postani naš clan!
PRAVILNIK O PLAĆANJU KLUPSKE ČLANARINE


1. MESEČNA KLUPSKA ČLANARINA SE PLAĆA U PUNOM IZNOSU ZA SVAKI  MESEC U KOME JE DETE ČLAN KLUBA, OSIM U DOLE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA (IZUZETCI) .

2. KLUPSKA ČLANARINA SE PLAĆA,  DO 7. U MESECU, ZA TEKUĆI MESEC.

                                      IZUZETCI :

1. UKOLIKO DETE NEMA  NIJEDNU AKCIJU U TOKU MESEC DANA, ČLANARINA SE NE PLAĆA ZA TAJ MESEC. DETE OSTAJE ČLAN KLUBA. MERODAVNA JE STATISTIKA DOLAZAKA NA TRENINGE KOJU VODI TRENER GRUPE. OVAJ IZUZETAK SE MOŽE ISKORISTITI JEDNOM U TOKU JEDNE SEZONE.

2. U TOKU ZIMSKOG I LETNJEG RASPUSTA, U MESECIMA JANUARU I JUNU -  UKOLIKO DETE PUTUJE NA ODMOR I ZBOG TOGA IZOSTAJE SA TRENINGA U TRAJANJU OD NAJMANJE 15 DANA – PLAĆA 50 % ČLANARINE ZA TAJ MESEC, UZ NAJAVU TRENERU.

3. UKOLIKO DVA DETETA IZ ISTE PORODICE (ROĐENA BRAĆA I SESTRE) TRENIRAJU U ISTO VREME U KLUBU, JEDNO DETE PLAĆA PUNU ČLANARINU, A DRUGO 50 % ČLANARINE. UKOLIKO JEDNO DETE ODREĐENOG MESECA NE TRENIRA, DRUGO PLAĆA TOG MESECA PUNU ČLANARINU.

4. UKOLIKO TRI  DETETA IZ ISTE PORODICE TRENIRAJU U KLUBU U ISTO VREME TREĆE DETE NE PLAĆA ČLANARINU.

5. UKOLIKO SE DETE UPIŠE U KLUB POSLE 20. U MESECU, ZA MESEC U KOME JE UPISANO PLAĆA 50 %.


                              KOMENTAR UZ  PRAVILNIK

Pravilnik o plaćanju članarine postoji da bismo svi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama.

Klub PREMA SVOJIM ČLANOVIMA ima osnovne obaveze:
• obezbeđivanja i plaćanja prostora za trening,
• nabavke i periodičnog obnavljanja adekvatnih rekvizita,
• organizovanja i sprovođenja Programa škole odbojke,
• organizovanja i sprovođenja vanrednih akcija (izvođenje dece na utakmice Prvenstva Beograda, BlokAutl ige, OK lige, Lige Prijateljstva, briga o deci na kampovima , BlokAut minivolej turnir, revije – Sportska Bajka...) i dr.

Osim osnovnih klub sprovodi i druge aktivnosti U KORIST SVOJIH ČLANOVA :
• organizovanje veb sajta, i Facebook stranice (za bolji kontakt),
• postavljanje priloga o akcijama kluba na You Tube,
• aktivnost klupske maskote,
• Volonterski program (za obuku mladih za aktivnosti u sportu)... i dr.

Članovi kluba i njihove porodice imaju  PREMA SVOM KLUBU DVE OBAVEZE :
• pravovremeno plaćanje članarine
• primereno ponašanje


NAPOMENA 1.
Svaki član kluba ima PRAVO DA PRISUSTVUJE SVIM TRENINZIMA I AKCIJAMA (osim ukoliko je u pitanju utakmica na koju idu samo izabrani za tu utakmicu) .
Da li će to pravo iskoristiti ili ne – STVAR JE IZBORA I ORGANIZOVANOSTI roditelja i deteta, osim u situacijama „više sile“ (bolesti...).
Žao nam je uvek kada su deca bolesna, ili postoji neki drugi neprijatan razlog za izostajanje sa treninga. Ipak, plaćanje članarine u situaciji „više sile“ je „finansijski rizik“ koji na sebe moraju preuzeti roditelji, tj izmiriti obavezu klupske članarine prema odredbama Pravilnika.Za slučajeve ozbiljnije i dugotrajnije bolesti, predviđena je olakšica za članove -  „Izuzetak 1“.

NAPOMENA 2.
Sportski klubovi ne pružaju uslugu POJEDINAČNIH ČASOVA SPORTA,  da biste pitali trenera, koliko treba da platite ako je dete dolazilo 2, 3 ili 5 puta u toku meseca?“ Članovi kluba plaćaju ČLANARINU tj. PRAVO DA KORISTE USLUGE KLUBA. Klubovi  imaju potpuno iste obaveze (zakupa sala, trenerskih plata, troškova takmičenja, amortizacije rekvizita, potrošnog materijala ...) bez obzira da li je Vaše dete tog meseca treniralo 1 ili 12 puta.
Mi se trudimo da radimo kvalitetno, i da deca budu zadovoljna radom kluba, a broj treninga na kome će trenirati, i razlozi netreniranja nisu u sferi naše odgovornosti.

NAPOMENA 3.
Klub preuzima na sebe „finansijski rizik“ tj. izvršava finansijske obaveze za grupu i u slučajevima umanjenja klupskih prihoda, kada Vaše dete, ili bilo koji član, koristi „Izuzetke“ od plaćanja klupske članarine.
Postoje meseci kada klub posluje sa „finansijskim minusom“,  jer članovi  koriste „Izuzetke“ od plaćanja pune članarine (januar, i jun). Najlakše bi nam bilo da tih meseci ne radimo, ali smatramo svojom obavezom da obezbedimo kontinuitet treninga za svoje članove,  koji i u tim mesecima žele da treniraju.
Dakle i u tim mesecima škole će naplatiti svoj zakup sale, trener će dobiti svoju platu, Program svih klupskih aktivnosti će biti plaćen od članarina...

Zbog svega gore navedenog, molimo Vas da ne vršite „pritisak“ na trenere u situacijama kada Vam lično ne odgovara ispunjenje Vaše obaveze, već da poštujete „Pravilnik o plaćanju članarine“ - isto kao što možete da koristite pogodnosti Pravilnika kada Vam to odgovara.

Takođe Vas pozivamo da maksimalno koristite pravo redovnog dolaska na treninge i ostale akcije, kao i sve druge pogodnosti koje klub nudi.
Što se nas u klubu tiče, i dalje ćemo se truditi da radimo kvalitetno i odgovorno, i da usavršavamo Program rada kluba na zadovoljstvo dece i njihovih porodica.


U Beogradu                            
1. 11. 2011.

<< Nazad